About us

हाम्रो बारेमा पढ्नुस :


Hello साथीहरु, YFTTech.ooo मा तपाईहरुलाई स्वागत छ. तपाइले आफ्नो Website बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा Internet संग Related कुनैपनि जानकारी चाहनुहुन्छ, Social Networking, Education सम्बन्धित वा Internet सम्बन्धित तपाइको मनमा कुनै प्रश्न छ भने यो Website मा पाउन सकिन्छ.


YFT को बारेमा :


तपाइले हाम्रो एउटा पनि Post पढ्नु भएको छ भने पुरै नेपालीमा लेखेको छ, यो बाट तपाईहरु भुझ्नु भएको होला कि Website केको बारेमा छ, Internet को सबै जानकारी नेपालीमा!!!!!! Share गर्दै आएरहेका छु.


YFT को एउटा उदेश्य यहि छ कि कुनै साथीहरुले Internet को बारेमा अलिकता Interest राखिराख्नु भएको छ भने उनलाई केहि सहयता गर्नु ताकि Internet को बारेमा सबै जानकारी नेपालीमा होस्. यस्तो कत्तिको साथीहरु छन् जसले Internet को माध्यमबाट केहि गर्न चाहन्छन तर English मा कमजोर भएका कारणले केहि गर्न सकिदैन.


तपाईहरुको लागि केहि Topic छ जसमा तपाईलाई मद्दत गर्दछु. यो केहि Topic छ जसमा म Share गर्दछु.  • Website कसरी बनाउने 
  • Online पैसा कसरी कमाउने 
  • Blogging
  • Youtube
  • Internet News
  • Account कसरी बनाउने ( कुनैपनि )
  • Security Tips
  • Social Networking Site Information
  • Mobile and Computer
  • अरु धेरै 
तपाइले Internet को सबै जानकारी नेपालीमा!!!!!! को Website मा आउनको लागि आफ्नो Browser मा Type गर्नुस YFTTech.ooo Search गर्नुस.

यसको सुरुवात 20 june 2018 मा भेएको हो.
तपाईसंग कुनैपनि प्रश्न छ भने हामीलाई सोध्न सकिन्छ, हामीलाई धेरै खुशी लाग्ला तपाइको सहायता गर्नमा . तपाइले आफ्नो प्रश्न हाम्रो Contact us Page बाट Sent गर्न सकिन्छ , वा कुनै Post संग Related कुनै प्रश्न Comment Box मा सोध्न सकिन्छ.

तपाइले YFTTech Facebook Group लाई Add गर्न सकिन्छ , जसमा सबै Members ले एक अर्कासंग आफ्नो Knowledge Share गर्दछ.

तपाइले चाहनुहुन्छ कि हामीले कुनै कुरा Website मा Share गर्दा तपाइलाई थाहाहोस भने , हामीलाई follow गर्नुस 


1.Facebook Page Like गर्नुस: YFT Tech

2.Twitter ma Follow garnus: https://twitter.com/phagunimandal1

3. Google+ ma Follow garnus: YFT Tech


Admin Phaguni mandal
Phaguni mandal, YFTTech को Owner हो, यसले आफ्नो Passion लाई Follow गरेर बनाएको हो. Internet को सबै जानकारी नेपालीमा!!!!!! दिन यसको खुबी हो , यसकारणले यो Website बनाएको हो.

तपाइले मलाई Contact गर्न चाहनुहुन्छ हुन्छ भने Facebook  , Google+
अथवा phagunimandal@gmail.com मा Email गर्न सकिन्छ.

तपाइलाई लाग्छ कि यो Website तपाइको लागि Helpful छ भने आफ्नो साथीहरुसंग share गर्नुहोला. धन्यवाद!!!!!!

1 comments:

Click here for comments
Anonymous
admin
October 29, 2018 at 9:49 AM ×

OHH ITS GOOD

Congrats bro Anonymous you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar