What is Notepad? Notepad के हो? Notepad Tutorial in Nepali?

What is Notepad? Notepad के हो? Notepad Tutorial in Nepali? 


Notepad Tutorial in Nepali तपाईहरुलाई स्वागत छ. Notepad Tutorial in Nepali मा तपाईहरुलाई Notepad संग सम्बन्धित Tutorial दिन गईरहेका छु. यो Notepad तपाईहरुका लागि सजिलो हुने गरि उपलब्ध गराउछु. Notepad Tutorial in Nepali बाट तपाइले सबै कुरा Nepali सिक्नु हुनेछ.

What is Notepad? Notepad के हो? Notepad Tutorial in Nepali


Notepad Tutorial in Nepali मा तपाइको लागि क्रमस: अनुसार सिखाउँन गईरहेका छु. तपाइले Starting देखि सिक्नको चाहनुहुन्छ भने तलको Tutorial मा गरेर सिक्न सिक्नु हुन्छ. ल आउनुस सुरु गरौ:

आफ्नो Lesson Select गर्नुस:
4. How to Install MS Notepad? Notepad कसरी install गर्ने?


6. Some Basics of MS Notepad? Notepad को केहि Basics?

7: How to change Font in Notepad Ducument? Notepad Document को Font कसरी change गर्ने?

8: How to Insert Date and Time In Notepad? Date and Time Insert kasari गर्ने Notepad मा?

9: All Menu Use of Notepad? Notepad ko All Menu कसरी प्रयोग गर्ने?Previous
Next Post »