Computer को Parts के-के हो ? What is Computer को Parts ?Computer को Parts के-के हो ? What is Computer को Parts?


 तपाइले पहिलाका Lesson  Computer के हो ? What is computer?  and Computer कति प्रकार को छ र यसका Use के छ ?  आदि पढ्नु भयो . अब तपाइले Computer शब्दबाट अलिकता परिचित हुनुहुन्छ भने Computer एउटा part वा Device ले बनेको हुदैन. Computer एउटा System हो जसमा सबै मिलेर एकसाथ काम गर्दछ. Computer को यस्तो Parts जसलाई हामीहरुले देखन र छुन सकिन्छ त्यसलाई Hardware भनिन्छ र Computer को यस्तो Parts जसलाई हामीहरुले देखन मात्र सकिन्छ तर छुन सकिदैन त्यसलाई Software भनिन्छ.


Computer parts name

आजको Lesson हामीहरु पढ्ने हो कि Computer क Parts के-के छन :

मुख्यता Computer का Parts 4 वटा छन्:

1. Computer Case

2. Input Device

3. Output Device

4. Storage Device

1. Computer Case:

 Computer Case मा  Computer का हरेक Parts एक ठाउमा जोडेको हुन्छ, यसमा Computer का हरेक Electronic उपकरणहरु जोडेको हुन्छ.सबै  Computer मा System Unit हुन्छ. यसको आकार एउटा Box जस्तो हुन्छ . यसको मुख्य केहि Parts:


 • CPU
 • Memory
 • Power Supply Unit
 • Motherboard

2. Input Device:

 Computer मा हामीहरु कुनै सन्देश पठाऊनको लागि जुन उपकरण को प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई Input Device भनिन्छ. जस्तै :

 • Mouse
 • Keyboard
 • Scanner
 • Web camera
 • Touch Screen

3. Output Device: 


 Computer मा हामीहरु कुनै सन्देश पठाऊनको लागि जुन उपकरण को प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई Input Device भनिन्छ. त्यसलाई Processes गरेर हामीकहा सन्देश पठाऊछ त्यस्ता Device लाई Output Device. जस्तै :


 • Speaker
 • Monitor
 • Printer


4. Storage Device:

यसलाई साधारणतया Momory भनिन्छ. हामीहरु Data लाई Storage गर्न जुन Device को प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई Storage Device भनिन्छ. जस्तै"


 • Hard Disk Drive
 • Floppy Disk Drive
 • CD or DVD

तपाईहरुले आज Computer का Parts का बारेमा सिक्नु भयो, केहि बुझ्नमा आएन भन्ने Comment गर्नुहोला. धन्यवाद!!!!!!


Previous
Next Post »