Computer बन्द कसरी गर्ने ? Shut Down Computer in Nepali

Computer बन्द कसरी गर्ने ? Shut Down Computer in नेपाली 

तपाइले आफ्नो काम गरिसक्यो वा Computer लाई अलि आराम दिन चाहनुहुन्छ वा कुनै कारणबस Computer लाई Turn Off गर्न चाहनु हुन्छ. हामीलाई कम्प्युटरलाई समय-समय मा आराम दिनुपर्छ. Computer लाई Shut Down गरेपछि हाम्रो Computer सुरक्षित हुन्छ. Computer मा हाम्रो Data सुरक्षित save रहन्छ और  Computer लाई Shut Down गरेपछि हार्मो Energy  बच्द्छ. यी कारणहरुले गर्दा  Computer लाई Turn Off गर्नुपर्छ. त आउनुs साथीहरु  Computer लाई  Turn Off कसरी गर्ने सिक्ने छौ.
Computer shut down in Nepali

Computer के हो ?

Computer बन्द कसरी गर्ने ? Shut Down Computer in नेपाली

Computer बन्द मैले तल केहि Steps भन गईरहेका छ :

:- Computer Start कसरी गर्ने ? How to start computer ?


Step-1:

1. Windows Start Button मा Click गर्नुस 


Computer shut down in Nepali

2. Start Button मा  Click गरेपछि Start Menu खुलेर आउछ,

3. अब Shut Down Button मा Click 


Step-2: 

माथिका Step अलिकता Time लाग्छ तर तपाइले आफ्नो Keyboard वा Short cut मे मद्दतले केहि बेरमा आफ्नो कम्प्युटर Shut Down गर्न सकिन्छ. यसका लागि तल पढ्नुस 

1. सबभन्दा आफ्नो KeyBoard मा Alt+F4 थिच्नुस,


Computer shut down in Nepali

2. यो थिचेपछी हाम्रो Shut Down menu खुलेर आउछ,

3. अब तपाइलाई त्यसबाट Drop Down List खोल्नु छ ,

Computer shut down in Nepali


4. Shut Down मा Click गर्नु छ र Enter थिच्नुस.


Step-3:

यो सबभन्दा सजिलो तरिका हो , मानौ तपाइले CPU Use गर्नुहुन्छ त्यसलाई Shut Down गर्न चाहनुहुन्छ , तर यो तरिकाले Computer Shut Down कहिले गर्नु हुन् मात्र मैले सिखाउनको लागि भनेको ,

1. CPU मा भएको Power Button थिच्नुस , तपाइको Computer Shut Down भइसक्यो ,

तपाइले के सिख्नुभो :

तपाइले सिक्नुभयो कुनैपनि Computer लाई कसरी Shut Down. तपाईसंग केहि Questions सोध्नु छ भन्ने Commnet गर्नुहोला. धन्यवाद!!!!!!

यो पढ्नुस: 

नेपाली मा कम्प्युटर पढ्नुस - Learn free Computer Tutorial in Nepali

Previous
Next Post »